เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่

เทศบาลตำบล
กุดสิมคุ้มใหม่
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้ออก ตัดต้นไม้ลมทับทางถนนสัญจร ซอยวานเลนไท หมู่ 10 [27 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรม ทำบุญตักบาตรถวายเทียน ถวายภัตตาหารเช้า ถายชุดไทยธรรม เนื่องจากวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านโนนสำราญ [27 กรกฎาคม 2566]
การออกฉีดพ่นเวชภัณฑ์ ยากันยุง เพื่อป้องกันไข้เลือดออก บริเวณวัด/สำนักสงฆ์ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ [27 กรกฎาคม 2566]
ฉีดพ่นยุง เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก [19 กรกฎาคม 2566]
มอบทรายอะเบทให้กับทางโรงบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง [10 กรกฎาคม 2566]
จัดกิจกรรมผ่าตัดทําหมันและ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธานศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี... [20 มีนาคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ อันตรายจากภาวะคลอดก่อนกำหนด [17 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชาคมการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน [17 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมวันคนพิการสากล 2565 [27 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปรงใส เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ใสสะอาด 2566 ” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [17 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 1 - 10 (ทั้งหมด 47 รายการ)