messager
 
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

play_arrow แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2567
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2567)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2567 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️


QR Code


camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ และคณะผู้บริหารและพนักงาน ได้ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสนัขบ้า ให้กับประชาชน หมู่ที่ 6 หมู่ 7 หมู่ 12 หมู่ 9 และ หมู่ 11 ... [28 มีนาคม 2567]
เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม " MOI Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศ ความสำเร็จ ๑ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ธนาคารขยะ [28 มีนาคม 2567]
วันที่ 22 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ คณะผู้บริหาร /หัวหน้าสำนักปลัด/นักวิชาการศึกษาและผู้ใหญ่บ้าน ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสี [22 มีนาคม 2567]
วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00น. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดย นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เละ รองนายกเทศมนตรี /ประธานสภา/รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองช่าง/หัวหน้าสำนักปลัด /พนักงานเทศบาล... [20 มีนาคม 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี พ.ศ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ขออนุมัติเผยแพร่กฎบัตรตรวจสอบภายในผ่านช่องทางเวปไซต์ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview40

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
facebook

facebook ทต.กุดสิมคุ้มใหม่
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837
(นายคูณสุข ศรีภูมิ)
นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
โทร : 0908601837

สถิติ sitemap
วันนี้ 13
เดือนนี้791
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)27,572
ทั้งหมด 183,863


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
09/04/2567
09/04/2567
การเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งานระบบโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ใหม่
กสว.
09/04/2567
09/04/2567
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[เอกสารแนบ]
กพส.
05/04/2567
09/04/2567
การสำรวจข้อมูลการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
05/04/2567
05/04/2567
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กสธ.
04/04/2567
05/04/2567
การจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ