ชื่อเรื่อง : ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานเทศบาลจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ

ชื่อไฟล์ : jI24QGeTue123251.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้