ชื่อเรื่อง :

ชื่อไฟล์ : แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล ../add_file/แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการแข่งขันฟุตซอล
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : ข้อมูลระบบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ข้อมูลระบบ ../add_file/ข้อมูลระบบ
ชื่อไฟล์ : บทความใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บทความใหม่ ../add_file/บทความใหม่
ชื่อไฟล์ : ตัวอย่างเอกสาร online file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตัวอย่างเอกสาร online ../add_file/ตัวอย่างเอกสาร online
ชื่อไฟล์ : {$Duration:1200,$Opacity:2} file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: {$Duration:1200,$Opacity:2} ../add_file/{$Duration:1200,$Opacity:2}
ชื่อไฟล์ : FM5StIFSun31114.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ :

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

../add_file/


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง ใหม่

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง ใหม่

../add_file/

รอปรับปรุง ใหม่


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ :

รอปรับปรุง

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

รอปรับปรุง

../add_file/

รอปรับปรุง


ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ที่ 11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 043859261 โทรสาร. 043859261 E-Mail. 6460601@dla.go.th https://www.kudsimkoommai.go.th/ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ที่ 11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 043859261 โทรสาร. 043859261 E-Mail. 6460601@dla.go.th https://www.kudsimkoommai.go.th/ ../add_file/ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ หมู่ที่ 11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 โทร. 043859261 โทรสาร. 043859261 E-Mail. 6460601@dla.go.th https://www.kudsimkoommai.go.th/
ชื่อไฟล์ :

 

 

" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์:

 

../add_file/

 


ชื่อไฟล์ :

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf

../add_file/

สถานที่ท่องเที่ยว2234dsfasf


ชื่อไฟล์ : ทดสอบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทดสอบ ../add_file/ทดสอบ
ชื่อไฟล์ :

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน

../add_file/

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

ไม่ว่าท่านจะเคยได้ยินอะไรเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์...

เราพร้อมที่จะพัฒนาให้ระบบทำงานได้ดี และรวดเร็วง่ายสำหรับทุกคน


ชื่อไฟล์ :
" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:
../add_file/

ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ :

การพัฒนาระบบของเรา

file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์:

การพัฒนาระบบของเรา

../add_file/

การพัฒนาระบบของเรา


ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุงข้อมูล... file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุงข้อมูล... ../add_file/ รอปรับปรุงข้อมูล...
ชื่อไฟล์ : อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม ../add_file/อีเมลล์ : เบอร์โทร : การดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคล - การวางแผนกำลังคน พิจารณาจัดระเบียบงานและโครงสร้าง การแบ่งส่วนราชการของ อบต. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การควบคุณมการใช้อัตรากำลังของพนักงานส่วนตำบล - การสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินบุคคลและผลงาน การโอน ย้าย การออกจากราชการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน - การดำเนินการด้านทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ การลาประเภทต่าง ๆ การขอพระราชทานเครื่องราชฯ การออกหนังสือสำคัญ และหนังสือรับรองเพื่อสิทธิต่างๆ การขอบำเหน็จบำนาญ เงินทำขวัญ เงินช่วยเหลือ - การจัดทำแผนกลยุทธของ อบต. และแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การตรวจสอบสืบสวนหาข้อเท็จจริง ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ดำเนินการทางวินัยพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับอุทธรณ์ การวางแผนเสริมสร้างและปรับปรุงระบบงานวินัย การรักาาวินัยและจรรยาของพนักงานส่วนตำบลให้สดอคล้องกับประกาศคุณะรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชนองค์กร - การดำเนินการด้านการฝึกอบรม
ชื่อไฟล์ : w3-animate-fading file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: w3-animate-fading ../add_file/w3-animate-fading
ชื่อไฟล์ : สภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ 2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) 2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (สท.) สงสัยการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน 2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง 3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาเทศบาลโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาล สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายกเทศมนตรี (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภาเทศบาล มีอำนาจปรับ - ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ 2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) 2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (สท.) สงสัยการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน 2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง 3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาเทศบาลโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาล สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายกเทศมนตรี (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภาเทศบาล มีอำนาจปรับ - ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ ../add_file/สภาเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธาน 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 1. อำนาจเกี่ยวกับการนิติบัญญัติ 2. อำนาจในการควบคุมฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี) 2.1 ตั้งกระทู้ถามกรณีสมาชิก (สท.) สงสัยการบริหารงานของนายกเทศมนตรีที่ส่อไปทางจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน 2.2 เปิดอภิปรายต่อนายกเทศมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติงานไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่และความประพฤติเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง 3. อำนาจการอนุมัติงบประมาณประจำปีก่อนที่นายกเทศมนตรีจะดำเนินการใดในแต่ละปี ต้องนำงบฯ เข้าขออนุมัติต่อสภาเทศบาล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเพราะสภาเทศบาลโดยสมาชิกทุกคน เป็นตัวแทนของประชาชนในเขตเทศบาล สามารถควบคุมการจัดหารายได้ การใช้เงิน (ภาษี) ของประชาชน มิให้นายกเทศมนตรี (ฝ่ายบริหาร) นำไปใช้จ่ายในทางไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้ สภาเทศบาล มีอำนาจปรับ - ลด งบประมาณฯ ได้ตามที่กฎหมายกำหนด หากโครงการงบประมาณฯ ตั้งงบสูงอย่างผิดปกติ
ชื่อไฟล์ : 1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารเทศบาล จากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลจะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่ ก. สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะตัวแทนของเทศบาลพึงรับทราบว่านายกเทศมนตรีมีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานเทศบาลอย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายกเทศมนตรีต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาล ข. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายกเทศมนตรีในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น ค. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถตรวจสอบการทำงานของนายกเทศมนตรีว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ ง. นายกเทศมนตรีได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานเทศบาล 2) การตรวจตราเทศบัญญัติต่างๆ (เทศบัญญัติในกิจการของสภาหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป 3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ ก. การเสนอญัตติ ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี) ค. การอภิปราย ง. การแปรญัตติ จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ) 4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้ ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ข. การให้ความเห็นชอบในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล (เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม) 5) มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 6) มีมติให้ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาลปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารเทศบาล จากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลจะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่ ก. สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะตัวแทนของเทศบาลพึงรับทราบว่านายกเทศมนตรีมีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานเทศบาลอย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายกเทศมนตรีต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาล ข. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายกเทศมนตรีในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น ค. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถตรวจสอบการทำงานของนายกเทศมนตรีว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ ง. นายกเทศมนตรีได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานเทศบาล 2) การตรวจตราเทศบัญญัติต่างๆ (เทศบัญญัติในกิจการของสภาหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป 3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ ก. การเสนอญัตติ ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี) ค. การอภิปราย ง. การแปรญัตติ จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ) 4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้ ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ข. การให้ความเห็นชอบในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล (เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม) 5) มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 6) มีมติให้ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาลปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น ../add_file/1) รับทราบนโยบายของผู้บริหารเทศบาล จากการรับฟังการแถลงนโยบาย แม้ว่าสมาชิกสภาเทศบาลจะไม่สามารถลงมติไว้วางใจได้ก็ตาม แต่สมาชิกสภาฯ ก็สามารถซักถามและอภิปรายนโยบายที่แถลงนั้นได้ ซึ่งจะเกิดผลขึ้นได้ในหลายประการ ได้แก่ ก. สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะตัวแทนของเทศบาลพึงรับทราบว่านายกเทศมนตรีมีวิธีการหรือแนวทางในการบริหารงานเทศบาลอย่างไรบ้าง ซึ่งก็จะเป็นการผูกมัดให้นายกเทศมนตรีต้องบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่แถลงต่อสภาเทศบาล ข. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถซักถามและอภิปรายนโยบายของนายกเทศมนตรีในแง่มุมต่างๆ อย่างกว้างขวางทำให้การทำงานมีความโปร่งใสมากขึ้น ตลอดจนการทำงานจะมีความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น ค. สมาชิกสภาเทศบาลสามารถตรวจสอบการทำงานของนายกเทศมนตรีว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายหรือไม่ อันอาจจะใช้เป็นช่องทางในการถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ ง. นายกเทศมนตรีได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการบริหารงานเทศบาล 2) การตรวจตราเทศบัญญัติต่างๆ (เทศบัญญัติในกิจการของสภาหรือเทศบัญญัติงบประมาณ) ที่จะกล่าวต่อไป 3) การควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร โดยวิธีการต่อไปนี้ ก. การเสนอญัตติ ข. การตั้งกระทู้ถามผู้บริหารเทศบาล (นายกเทศมนตรี,รองนายกเทศมนตรี) ค. การอภิปราย ง. การแปรญัตติ จ. การแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรรมการสามัญประจำสภาและคณะกรรมการวิสามัญ) 4) การให้ความเห็นชอบ ในเรื่องต่อไปนี้ ก. การให้ความเห็นชอบในเรื่องของญัตติที่เสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ข. การให้ความเห็นชอบในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาล (เทศบัญญัติงบประมาณประจำปีและเทศบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม) 5) มีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 19 (7) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระทำการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 6) มีมติให้ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 20 ทวิ (4) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ที่บัญญัติ สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาลปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการ หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ 7) หน้าที่อื่นๆ อีกหลายบทบาทเช่น การแก้ไขปัญหาข้อเดือดร้อนของประชาชนด้านต่างๆ การดูแลทุกข์ของประชาชนทั่วๆ ไป การเป็นผู้นำให้ท้องถิ่น การรักษาผลประโยชน์ให้ท้องถิ่น การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเป็นที่พึ่งและศูนย์รวมจิตใจของท้องถิ่น เป็นต้น
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : เขียนข้อความของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ผู้บริหารโดยตรง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนข้อความของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ผู้บริหารโดยตรง ../add_file/เขียนข้อความของท่าน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งให้ผู้บริหารโดยตรง
ชื่อไฟล์ : เขียนคำร้องเรียน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เขียนคำร้องเรียน ../add_file/เขียนคำร้องเรียน
ชื่อไฟล์ : ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้ ../add_file/ท่านสามารถขอเอกสารได้โดยผ่านช่องทางนี้
ชื่อไฟล์ : ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีเนื้อที่ประมาณ 28,762 ไร่ หรือประมาณ 46.02 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเขาวง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มสามารถทำนาและทำไร่ได้ ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และจะหนาวจัดในเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีเนื้อที่ประมาณ 28,762 ไร่ หรือประมาณ 46.02 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเขาวง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มสามารถทำนาและทำไร่ได้ ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และจะหนาวจัดในเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม ../add_file/ ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2538 ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2556 มีเนื้อที่ประมาณ 28,762 ไร่ หรือประมาณ 46.02 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทาง ทิศตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเขาวง 3 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลกุดสิม อำเภอเขาวง ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับกับที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มสามารถทำนาและทำไร่ได้ ลักษณะภูมิอากาศ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่มีลักษณะภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม – เดือนพฤษภาคม โดยอากาศร้อนจัดในเดือนเมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกชุกในเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ สภาพอากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และจะหนาวจัดในเดือนธันวาคม ถึงเดือนมกราคม
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป ../add_file/ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ผู้ประกอบการภายในประเทศมีอยู่หลายระดับ ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ขนาดกลาง และขนาดย่อม ร่วมถึงผู้ผลิตในชุมชน ผู้ประกอบการบางรายสามารถผลิตสินค้าเพื่อส่งออกได้ แต่ยังมีผู้ประกอบการจำนวนมากที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อมและผู้ผลิตในชุมชนที่ต้องการการพัฒนาและการส่งเสริมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับ กระทรวงตสาหกรรมจึงได้มอบหมายให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจัดทำโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้การสนับสนุนในด้านการกำหนดมาตรฐานเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่ยอมรับและสามารถประกันคุณภาพให้ กับผู้บริโภคตลอดจนเป็นแนวทางที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์จากชุมชนสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศต่อไป
ชื่อไฟล์ : 1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว 3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว 3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย ../add_file/1. พิจารณากำหนด แก้ไข และยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 2.ให้การรับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยการออกใบรับรองและการติดตามผลภายหลังได้การรับรองแล้ว 3. ส่งเสริม พัฒนา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลและเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ผลิตในชุมชน 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการการตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับคณะอนุกรรมการวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน กอ.นตผ.แห่งชาติทราบทุกระยะ 6. ดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมาย
ชื่อไฟล์ : 1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง 4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง 4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ../add_file/1. เป็นการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยสู่สากล 2. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้มีคุณค่าและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรอง และแสดงเครื่องหมายรับรอง 4. ส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความ มั่นใจให้กับผู้ผลิตระดับชุมชนในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตลอดจนผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน 5. มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาแบบยั่งยืน ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ชื่อไฟล์ : จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข ../add_file/ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข
ชื่อไฟล์ : 1.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 2.ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 3.สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5.มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7.จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 8.ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9.จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 2.ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 3.สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5.มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7.จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 8.ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9.จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน ../add_file/1.พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนและทางเท้าให้ครอบคลุมพื้นที่ 2.ก่อสร้างระบบการจำหน่ายน้ำประปาให้เพียงพอได้มาตรฐานและทั่วถึง 3.สนับสนุนการศึกษาให้เป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด 4.พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้ความรู้ด้านสุขภาพ ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ประชาชน 5.มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 6. รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบต่อไป 7.จัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาเทศบาลและการบริการสาธารณะ จัดการแก้ไขปัญหาของชุมชน 8.ปรับปรุงการบริหารงานเกี่ยวกับการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 9.จัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพื่อบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 10.ส่งเสริมให้มีการบริการข้อมูลข่าวสารด้านอินเตอร์เน็ตให้กับพนักงาน ประชาชนเพื่อทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่บนบริเวณตอนล่างของอำเภอเขาวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอเขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 บ้านโพนสวาง หมู่ 7 บ้านโพนวิมาน หมู่ 8 บ้านสมสนุก หมู่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ 11 บ้านโนนศิวิไล หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่บนบริเวณตอนล่างของอำเภอเขาวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอเขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 บ้านโพนสวาง หมู่ 7 บ้านโพนวิมาน หมู่ 8 บ้านสมสนุก หมู่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ 11 บ้านโนนศิวิไล หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ ../add_file/ ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตั้งอยู่บนบริเวณตอนล่างของอำเภอเขาวง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอเขาวง ประมาณ 3 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 100 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ หมู่ 5 บ้านโนนสำราญ หมู่ 6 บ้านโพนสวาง หมู่ 7 บ้านโพนวิมาน หมู่ 8 บ้านสมสนุก หมู่ 9 บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ 10 บ้านดอนจันทร์ หมู่ 11 บ้านโนนศิวิไล หมู่ 12 บ้านโพนสวรรค์ หมู่ 13 บ้านโนนเจริญ
ชื่อไฟล์ : สภาพภูมิประเทศของตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาเป็นแอ่งมีภูเขา ล้อมรอบ สภาพ การตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กันระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร ในแต่ละหมู่บ้านราษฎรจะปลูกบ้านเป็นกระจุกรวมกันเป็นหมู่บ้าน และอยู่ตามหัวไร่ปลายนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี 3 ฤดู 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศร้อนจัดมาก 2. ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 3. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สภาพภูมิประเทศของตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาเป็นแอ่งมีภูเขา ล้อมรอบ สภาพ การตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กันระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร ในแต่ละหมู่บ้านราษฎรจะปลูกบ้านเป็นกระจุกรวมกันเป็นหมู่บ้าน และอยู่ตามหัวไร่ปลายนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี 3 ฤดู 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศร้อนจัดมาก 2. ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 3. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์ ../add_file/ สภาพภูมิประเทศของตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เป็นที่ราบลุ่มใกล้เชิงเขาเป็นแอ่งมีภูเขา ล้อมรอบ สภาพ การตั้งหมู่บ้านอยู่ใกล้กันระยะห่างของแต่ละหมู่บ้านประมาณ 1-2 กิโลเมตร ในแต่ละหมู่บ้านราษฎรจะปลูกบ้านเป็นกระจุกรวมกันเป็นหมู่บ้าน และอยู่ตามหัวไร่ปลายนาองค์การบริหารส่วนตำบลมี 3 ฤดู 1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน อากาศร้อนจัดมาก 2. ฤดูฝนเริ่มจากเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน มีฝนตกชุกเป็นบางช่วง 3. ฤดูหนาว เริ่มจากเดือน ตุลาคม ถึงเดือน กุมภาพันธ์
ชื่อไฟล์ : ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คุ้มเก่า และ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คุ้มเก่า และ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ../add_file/ทิศเหนือ ติดกับ ต.สระพังทอง อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศใต้ ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คุ้มเก่า และ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เหล่าใหญ่ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : WCbSTtvWed113106.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) อยู่ในอาคารชั้นเดียวกลางลานวัด ภายในห้องโถงจัดแสดงฟอสซิลของสัตว์และแร่ธาตุที่น่าสนใจไว้ในตู้กระจก โดยแยกเป็นชนิดอย่างเป็นระเบียบ มีทั้งฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์อื่นอายุกว่าร้อยล้านปี ที่โดดเด่นคือฟอสซิลของปลาหลายชิ้นที่ได้มาจากที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์เห็นเป็นรูปร่างชัดเจน โดยมีแผ่นป้ายระบุชนิดของปลาและบริเวณที่พบติดแสดงไว้ด้วย ส่วนต้นไม้กลายเป็นหินตั้งแสดงกลางแจ้งบริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ประวัติพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ วัดป่าพุทธบุตร จัดตั้งโดยพระครูจินดารัตนาภรณ์(พระอาจารย์ศักดิ์ดา ธมฺมรโต) เจ้าสำนักสงฆ์พุทธบุตร ในช่วงต้นปี พ.ศ.2541 ด้วยพระอาจารย์ได้พบต้นไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลปลายุคไดโนเสาร์อายุประมาณ 150 ล้านปี บนภูโหล่ยซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางเหนือ 4 กม. โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีเป็นผู้ร่วมสำรวจ หลังจากนั้นทางวัดจึงเริ่มสะสมและรวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัดป่าพุทธบุตรภายในบริเวณวัดเก็บรักษาฟอสซิลกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์อายุกว่าร้อยปีไว้เป็นจำนวนมาก โดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ที่ตั้งและการเดินทางบ้านโพนสว่าง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง รถยนต์ส่วนตัวจาก อ.กุฉินารายณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2291 ไปทาง อ.เขาวงประมาณ16 กม. ก่อนถึง อ.เขาวงประมาณ 3.5 กม. พบทางแยกซ้ายมือให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 5 กม. ถึงสามแยก ร.ร.บ้านโพนสว่าง ให้เลี้ยวขวาผ่านวัดโพนสว่างไปประมาณ 500 ม. วัดอยู่ทางซ้ายมือ รถประจำทางขึ้นรถสายกาฬสินธุ์-เขาวง ลงที่ตลาดสด อ.เขาวง แล้วต่อรถสองแถวสายบัวขาว-เขาวง-แก่งนาง รถรับจ้างเหมารถสามล้อรับจ้างในตัว อ.เขาวง ประวัติพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ วัดป่าพุทธบุตร จัดตั้งโดยพระอาจารย์ศักดิ์ดา ธัมมะรโต เจ้าสำนักสงฆ์พุทธบุตร ในช่วงต้นปี พ.ศ.2541 ด้วยพระอาจารย์ได้พบต้นไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลปลายุคไดโนเสาร์อายุประมาณ 150 ล้านปี บนภูโหล่ยซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางเหนือ 4 กม. โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีเป็นผู้ร่วมสำรวจ หลังจากนั้นทางวัดจึงเริ่มสะสมและรวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ/ภาพประกอบสวยๆ มา ณ ที่นี้ด้วย file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) อยู่ในอาคารชั้นเดียวกลางลานวัด ภายในห้องโถงจัดแสดงฟอสซิลของสัตว์และแร่ธาตุที่น่าสนใจไว้ในตู้กระจก โดยแยกเป็นชนิดอย่างเป็นระเบียบ มีทั้งฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์อื่นอายุกว่าร้อยล้านปี ที่โดดเด่นคือฟอสซิลของปลาหลายชิ้นที่ได้มาจากที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์เห็นเป็นรูปร่างชัดเจน โดยมีแผ่นป้ายระบุชนิดของปลาและบริเวณที่พบติดแสดงไว้ด้วย ส่วนต้นไม้กลายเป็นหินตั้งแสดงกลางแจ้งบริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ประวัติพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ วัดป่าพุทธบุตร จัดตั้งโดยพระครูจินดารัตนาภรณ์(พระอาจารย์ศักดิ์ดา ธมฺมรโต) เจ้าสำนักสงฆ์พุทธบุตร ในช่วงต้นปี พ.ศ.2541 ด้วยพระอาจารย์ได้พบต้นไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลปลายุคไดโนเสาร์อายุประมาณ 150 ล้านปี บนภูโหล่ยซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางเหนือ 4 กม. โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีเป็นผู้ร่วมสำรวจ หลังจากนั้นทางวัดจึงเริ่มสะสมและรวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัดป่าพุทธบุตรภายในบริเวณวัดเก็บรักษาฟอสซิลกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์อายุกว่าร้อยปีไว้เป็นจำนวนมาก โดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ที่ตั้งและการเดินทางบ้านโพนสว่าง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง รถยนต์ส่วนตัวจาก อ.กุฉินารายณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2291 ไปทาง อ.เขาวงประมาณ16 กม. ก่อนถึง อ.เขาวงประมาณ 3.5 กม. พบทางแยกซ้ายมือให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 5 กม. ถึงสามแยก ร.ร.บ้านโพนสว่าง ให้เลี้ยวขวาผ่านวัดโพนสว่างไปประมาณ 500 ม. วัดอยู่ทางซ้ายมือ รถประจำทางขึ้นรถสายกาฬสินธุ์-เขาวง ลงที่ตลาดสด อ.เขาวง แล้วต่อรถสองแถวสายบัวขาว-เขาวง-แก่งนาง รถรับจ้างเหมารถสามล้อรับจ้างในตัว อ.เขาวง ประวัติพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ วัดป่าพุทธบุตร จัดตั้งโดยพระอาจารย์ศักดิ์ดา ธัมมะรโต เจ้าสำนักสงฆ์พุทธบุตร ในช่วงต้นปี พ.ศ.2541 ด้วยพระอาจารย์ได้พบต้นไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลปลายุคไดโนเสาร์อายุประมาณ 150 ล้านปี บนภูโหล่ยซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางเหนือ 4 กม. โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีเป็นผู้ร่วมสำรวจ หลังจากนั้นทางวัดจึงเริ่มสะสมและรวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ/ภาพประกอบสวยๆ มา ณ ที่นี้ด้วย ../add_file/ พิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์วัดโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) อยู่ในอาคารชั้นเดียวกลางลานวัด ภายในห้องโถงจัดแสดงฟอสซิลของสัตว์และแร่ธาตุที่น่าสนใจไว้ในตู้กระจก โดยแยกเป็นชนิดอย่างเป็นระเบียบ มีทั้งฟอสซิลกระดูกไดโนเสาร์และสัตว์อื่นอายุกว่าร้อยล้านปี ที่โดดเด่นคือฟอสซิลของปลาหลายชิ้นที่ได้มาจากที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์เห็นเป็นรูปร่างชัดเจน โดยมีแผ่นป้ายระบุชนิดของปลาและบริเวณที่พบติดแสดงไว้ด้วย ส่วนต้นไม้กลายเป็นหินตั้งแสดงกลางแจ้งบริเวณด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ ประวัติพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ วัดป่าพุทธบุตร จัดตั้งโดยพระครูจินดารัตนาภรณ์(พระอาจารย์ศักดิ์ดา ธมฺมรโต) เจ้าสำนักสงฆ์พุทธบุตร ในช่วงต้นปี พ.ศ.2541 ด้วยพระอาจารย์ได้พบต้นไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลปลายุคไดโนเสาร์อายุประมาณ 150 ล้านปี บนภูโหล่ยซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางเหนือ 4 กม. โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีเป็นผู้ร่วมสำรวจ หลังจากนั้นทางวัดจึงเริ่มสะสมและรวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์วัดป่าพุทธบุตรภายในบริเวณวัดเก็บรักษาฟอสซิลกระดูกสัตว์ดึกดำบรรพ์อายุกว่าร้อยปีไว้เป็นจำนวนมาก โดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ที่ตั้งและการเดินทางบ้านโพนสว่าง ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง รถยนต์ส่วนตัวจาก อ.กุฉินารายณ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 2291 ไปทาง อ.เขาวงประมาณ16 กม. ก่อนถึง อ.เขาวงประมาณ 3.5 กม. พบทางแยกซ้ายมือให้เลี้ยวเข้าไปประมาณ 5 กม. ถึงสามแยก ร.ร.บ้านโพนสว่าง ให้เลี้ยวขวาผ่านวัดโพนสว่างไปประมาณ 500 ม. วัดอยู่ทางซ้ายมือ รถประจำทางขึ้นรถสายกาฬสินธุ์-เขาวง ลงที่ตลาดสด อ.เขาวง แล้วต่อรถสองแถวสายบัวขาว-เขาวง-แก่งนาง รถรับจ้างเหมารถสามล้อรับจ้างในตัว อ.เขาวง ประวัติพิพิธภัณฑ์ดึกดำบรรพ์ วัดป่าพุทธบุตร จัดตั้งโดยพระอาจารย์ศักดิ์ดา ธัมมะรโต เจ้าสำนักสงฆ์พุทธบุตร ในช่วงต้นปี พ.ศ.2541 ด้วยพระอาจารย์ได้พบต้นไม้กลายเป็นหินและฟอสซิลปลายุคไดโนเสาร์อายุประมาณ 150 ล้านปี บนภูโหล่ยซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางเหนือ 4 กม. โดย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรณีเป็นผู้ร่วมสำรวจ หลังจากนั้นทางวัดจึงเริ่มสะสมและรวบรวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ/ภาพประกอบสวยๆ มา ณ ที่นี้ด้วย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : M4pUdakFri93642.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aay8ZSpFri93757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : kPPmPeBFri110731.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 634XY46Fri94039.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TKsORHjFri94310.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 7iqKp3pFri94521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ ../add_file/วิดีโอสอนการใช้งาน ระบบจาก youtube คลิกที่นี่เพื่อดูวิดีโอ
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง" file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: "คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง" ../add_file/"คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่ง"
ชื่อไฟล์ : กรณีผู้สูงอายุอยู่ต่างจังหวัด สามารถเปิดบัญชีที่ธนาคารจังหวัดนั้นๆได้หรือไม่คะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: กรณีผู้สูงอายุอยู่ต่างจังหวัด สามารถเปิดบัญชีที่ธนาคารจังหวัดนั้นๆได้หรือไม่คะ ../add_file/กรณีผู้สูงอายุอยู่ต่างจังหวัด สามารถเปิดบัญชีที่ธนาคารจังหวัดนั้นๆได้หรือไม่คะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ../add_file/เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสม้ครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ../add_file/เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ชื่อไฟล์ : เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานอำนวยการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานอำนวยการ ../add_file/เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารและสายงานอำนวยการ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การซ่อมแซมถนนค่ะ เนื่องจากเส้นทางจาก รีสอร์ทก้านกล้วยถึงบ้านโนนสำราญ มีการชำรุดเสียหายมากต้องการในหน่วยงานเข้าช่วยดูแลแก้ไขโดยด่วน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การซ่อมแซมถนนค่ะ เนื่องจากเส้นทางจาก รีสอร์ทก้านกล้วยถึงบ้านโนนสำราญ มีการชำรุดเสียหายมากต้องการในหน่วยงานเข้าช่วยดูแลแก้ไขโดยด่วน ../add_file/การซ่อมแซมถนนค่ะ เนื่องจากเส้นทางจาก รีสอร์ทก้านกล้วยถึงบ้านโนนสำราญ มีการชำรุดเสียหายมากต้องการในหน่วยงานเข้าช่วยดูแลแก้ไขโดยด่วน
ชื่อไฟล์ : เรียน ท่านผู้บริหาร เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากสภาพพื้นผิวถนน ซอยก้านกล้วยไปถึงบ้านโนนสำราญ ม.5 ผลกระทบจากฤดูฝนส่งผลทำให้ถนนเกิดการชำรุดตามจุดต่างๆ ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางในการสัญจรด้วยความยากลำบาก ในการนี้ในนามของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงเรียนเพื่อทราบและนำพิจารณาแก้ไขโดยด่วนเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ในการดูแล มุ่งมั่น แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาสู่ชาวประชาชุมชน โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรียน ท่านผู้บริหาร เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากสภาพพื้นผิวถนน ซอยก้านกล้วยไปถึงบ้านโนนสำราญ ม.5 ผลกระทบจากฤดูฝนส่งผลทำให้ถนนเกิดการชำรุดตามจุดต่างๆ ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางในการสัญจรด้วยความยากลำบาก ในการนี้ในนามของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงเรียนเพื่อทราบและนำพิจารณาแก้ไขโดยด่วนเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ในการดูแล มุ่งมั่น แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาสู่ชาวประชาชุมชน โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ../add_file/เรียน ท่านผู้บริหาร เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนน เนื่องจากสภาพพื้นผิวถนน ซอยก้านกล้วยไปถึงบ้านโนนสำราญ ม.5 ผลกระทบจากฤดูฝนส่งผลทำให้ถนนเกิดการชำรุดตามจุดต่างๆ ทำให้ชาวบ้านที่ใช้เส้นทางในการสัญจรด้วยความยากลำบาก ในการนี้ในนามของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจึงเรียนเพื่อทราบและนำพิจารณาแก้ไขโดยด่วนเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ในการดูแล มุ่งมั่น แก้ไข ปรับปรุง พัฒนาสู่ชาวประชาชุมชน โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ
ชื่อไฟล์ : l6tgNSTMon20316.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ../add_file/เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่
ชื่อไฟล์ : สถานที่ท่องเที่ยว 1. วัดบ้านโพนวิมาน วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จุดเด่นของวัดบ้านโพนวิมาน คือ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศูนย์เสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งรวมไม้กลายเป็นหินและพิพิธภัณฑ์ปลากลายเป็นหิน อายุ 160 ล้านปี 2. ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 3. ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 4. เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ องค์กรนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย ที่กำลังถูกวัฒนธรรมเมืองที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวผู้ไทยเสื่อมถอยไปตามกระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงมีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 5. เครือข่ายกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้า เครือข่ายกลุ่มดอกไม้ผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คน และได้รวมหุ้นกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ผ้า จากการตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้าขึ้นแล้วสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ละมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ประชาชนเกือบทุกครอบครัวมีอาชีพและรายได้เสริม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมการอยู่รวมกันในชุมชนและสังคมอย่างสงบสุข file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สถานที่ท่องเที่ยว 1. วัดบ้านโพนวิมาน วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จุดเด่นของวัดบ้านโพนวิมาน คือ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศูนย์เสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งรวมไม้กลายเป็นหินและพิพิธภัณฑ์ปลากลายเป็นหิน อายุ 160 ล้านปี 2. ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 3. ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 4. เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ องค์กรนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย ที่กำลังถูกวัฒนธรรมเมืองที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวผู้ไทยเสื่อมถอยไปตามกระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงมีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 5. เครือข่ายกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้า เครือข่ายกลุ่มดอกไม้ผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คน และได้รวมหุ้นกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ผ้า จากการตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้าขึ้นแล้วสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ละมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ประชาชนเกือบทุกครอบครัวมีอาชีพและรายได้เสริม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมการอยู่รวมกันในชุมชนและสังคมอย่างสงบสุข ../add_file/สถานที่ท่องเที่ยว 1. วัดบ้านโพนวิมาน วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา จุดเด่นของวัดบ้านโพนวิมาน คือ เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม ศูนย์เสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต แหล่งรวมไม้กลายเป็นหินและพิพิธภัณฑ์ปลากลายเป็นหิน อายุ 160 ล้านปี 2. ต้นไม้กลายเป็นหิน ต้นไม้กลายเป็นหิน อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร) ที่ตั้งวัดอยู่ที่ เลขที่ 93 หมู่ที่ 7 บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 3. ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ ปลาโบราณยุคไดโนเสาร์ อายุ 160 ล้านปี อยู่ภายในบริเวณ วัดบ้านโพนวิมาน (วัดป่าพุทธบุตร)เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าสนใจและน่าทึ่งในธรรมชาติ ถือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนอีกแห่งหนึ่ง 4. เครือข่ายอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน บ้านโพนสวรรค์ องค์กรนี้เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มบุคคลที่มีความรักหวงแหนในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาวผู้ไทย ที่กำลังถูกวัฒนธรรมเมืองที่เข้ามาสู่ชุมชนอย่างรวดเร็ว จนทำให้ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรม ดั้งเดิมของชาวผู้ไทยเสื่อมถอยไปตามกระแสวัฒนธรรมของชาวตะวันตกจึงมีการรวมตัวของสมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนเกิดขึ้น 5. เครือข่ายกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้า เครือข่ายกลุ่มดอกไม้ผ้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2544 มีสมาชิกแรกเริ่ม 100 คน และได้รวมหุ้นกันเพื่อจัดหาวัตถุดิบในการผลิตดอกไม้ผ้า จากการตั้งกลุ่มผลิตดอกไม้ผ้าขึ้นแล้วสามารถทำให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้ละมีอาชีพเสริมนอกจากการทำนา ประชาชนเกือบทุกครอบครัวมีอาชีพและรายได้เสริม ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งสามารถสร้างวัฒนธรรมการอยู่รวมกันในชุมชนและสังคมอย่างสงบสุข
ชื่อไฟล์ : บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ ../add_file/บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ
ชื่อไฟล์ : ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ ../add_file/ร้านอาหารประจำตำบล ร้านแนะนำ
ชื่อไฟล์ : ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเฉลี่ยจำนวนประชากร ดังนี้ - อาชีพเกษตรได้ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 90 % - อาชีพรับจ้าง 7 % - อาชีพค้าขาย 3 % file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเฉลี่ยจำนวนประชากร ดังนี้ - อาชีพเกษตรได้ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 90 % - อาชีพรับจ้าง 7 % - อาชีพค้าขาย 3 % ../add_file/ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก คิดเฉลี่ยจำนวนประชากร ดังนี้ - อาชีพเกษตรได้ทำนาและเลี้ยงสัตว์ 90 % - อาชีพรับจ้าง 7 % - อาชีพค้าขาย 3 %
ชื่อไฟล์ : ผ้าห่ม 4 ตะกอ- ผ้าพื้นเมือง, ผ้าลายขิต, ผ้าลายดอก file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ผ้าห่ม 4 ตะกอ- ผ้าพื้นเมือง, ผ้าลายขิต, ผ้าลายดอก ../add_file/ผ้าห่ม 4 ตะกอ- ผ้าพื้นเมือง, ผ้าลายขิต, ผ้าลายดอก
ชื่อไฟล์ : 3Mj4sh5Wed113917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hPF09IBWed114141.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : BsGXlxZWed114912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : vQ4xr96Wed100612.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : osWEgFkTue45218.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : RywaNazWed14358.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : HpuQGrNThu125512.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : h7Hw6jbFri112246.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : GAVNadSFri113117.doc file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ROvmA2kMon65835.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : zllAt0uMon70029.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EuKdwUkMon70113.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wr8qWZ3Mon70204.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : hRQxI6IMon70237.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ildYU2LMon70314.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : xmYSPedMon70400.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : aqgwi1RMon70527.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 96LVrQmMon70559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : pGK12CyMon70638.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UqvrMCFMon70740.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : mp397oTMon91216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1qpXLrRMon100322.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ../add_file/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อไฟล์ : QuJyOwGMon100513.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564 ../add_file/เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2564
ชื่อไฟล์ : 6LdBMaeMon101346.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Lb4GttoMon101451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Ixb9aELTue122318.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 4mGi7VsTue122528.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : wLPsgtHTue122743.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : UUAe3hMTue122922.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : kwzryM8Tue123107.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : EjK7pRqTue123327.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : unQWZ2hTue123521.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : Y0x4mkoThu81541.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : PE0QA39Mon83149.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : p03PxyFWed112737.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : OzaaromWed101133.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : j1nE25sMon102931.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : JzhZzQgWed42342.PDF file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : YYchH75Fri101555.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : TSTXrvOFri101909.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. เท่าไหร่คะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. เท่าไหร่คะ ../add_file/โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ เเละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวรรค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. เท่าไหร่คะ
ชื่อไฟล์ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสันจะก้อ บ้านโพนสวาง หมู่ที่6 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสันจะก้อ บ้านโพนสวาง หมู่ที่6 ../add_file/โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางสันจะก้อ บ้านโพนสวาง หมู่ที่6
ชื่อไฟล์ : โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโนนผีน้อย บ้านโพนวิมาน ม.7 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโนนผีน้อย บ้านโพนวิมาน ม.7 ../add_file/โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางโนนผีน้อย บ้านโพนวิมาน ม.7
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ../add_file/ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง ../add_file/ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
ชื่อไฟล์ : ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ../add_file/ประกาศเผยแพร่สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม กรณีคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป ../add_file/ประกาศเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ได้เห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดให้มีการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ (Big Rock) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้ผลประโยชน์ ซึ่งเป้าหมายที่ 1 ข้อ 1.1 “ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)” นั้น ในการนี้ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฏิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริตของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัล และประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดต่อไป
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : 1 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: 1 ../add_file/1
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้วเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่อวยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้วเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่อวยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน ../add_file/ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร เป็นรถยนต์บรรทุกติดตั้วเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่อวยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1คัน
ชื่อไฟล์ : เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ ../add_file/เว็บสวยมากๆคะ inwball88 ให้ข้อมูลละเอียดมากเลยคะ พัฒนาต่อไปนะคะ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : vYqTeqDTue45625.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : mwbRBeYTue45633.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yazXQ9VTue45639.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4aVT7AuTue45646.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : rCCI0HhTue45658.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : SNMnzqKWed103843.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : C5FWSvcWed103851.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : axTi3gBWed103858.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : IsJOIIXWed103904.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 4Vx14V0Wed103914.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่ ../add_file/การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่30 กันยายน 2564 ของเทศบาลกุดสิมคุ้มใหม่
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : AEhubGaThu20117.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : wr9Me4eThu20231.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล ../add_file/ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ได้รับสิทธิการบริการด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เป็นผู้จัดหาบุคคลในพื้นที่เข้าช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแล และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสรรถภาพ และกายภาพบำบัด ตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : 5NBRsXYThu20917.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : gS08iOhThu20923.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : kAwbl4hThu20929.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : 8ZGqiUUThu20935.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : yNLQ9nuThu21557.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลีi99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี" class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี../add_file/ i99Asia
เว็บสล็อตออนไลน์ เว็บเดิมพัน เว็บสล็อตได้เงินจริง ไฮโลไทย บาคาร่า คาสิโน #i99 i99asia #i99asia i99asia #i99bet #i99club #เฮียฉาย #เว็บตรง #เว็บตรงจากเกาหลี
ชื่อไฟล์ : ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท.ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนานำระบบ Traffy Fondue มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ในการนี้ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code Traffy Fondue เพื่อใช้เป็นช่องทางเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท.ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนานำระบบ Traffy Fondue มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ในการนี้ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code Traffy Fondue เพื่อใช้เป็นช่องทางเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ ../add_file/ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต (คณะกรรมการ สปท.) ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจให้คำเสนอแนะช่วยเหลือและร่วมมือกันดำเนินการกับสำนักงาน ป.ป.ท.ได้ประสานกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เพื่อพัฒนานำระบบ Traffy Fondue มาใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ผ่าน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสอดส่อง ดูแล เฝ้าระวัง รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่ ในการนี้ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่จึงขอประชาสัมพันธ์ QR Code Traffy Fondue เพื่อใช้เป็นช่องทางเป็นช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูลการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย ../add_file/ i99asia.com เว็บตรง APIตรง ไม่ล็อกยูส -สมัครคลิ๊ก i99asia.com *เว็บตsง ปลอดภัย 100% *ไม่มีขั้uต่ำ ฝๅกถoน 1 บๅท #i99asia #sportone234 #เว็บเอเชีย
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 " class="w3-tag w3-theme-d4 w3-round w3-margin"> file_downloadดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234 ../add_file/ i99asia.com คลิ๊กเลย -- #สล็อตPG #SexyBaccarat #ไฮโลไทย #แทงบอล #แทงมวย #ดูบอลสด #ผลบอล #บาคาร่า เกมครบ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง เว็บระดับเอเชีย ต้อง i99asia โปรแรงสุด ค่าคอมสูงสุด #i99asia #sportone234
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/บ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️ ../add_file/ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/0n16co file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: https://itas.nacc.go.th/go/eit/0n16co ../add_file/https://itas.nacc.go.th/go/eit/0n16co
ชื่อไฟล์ : รอปรับปรุง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รอปรับปรุง ../add_file/รอปรับปรุง
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ พร้อมคณะและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY” งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใดให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน ประจำปี 2565 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ พร้อมคณะและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY” งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใดให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน ประจำปี 2565 ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ นำโดยนายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ พร้อมคณะและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “NO GIFT POLICY” งดการให้ ไม่รับของขวัญ อวยพรก็พอเพียง งดรับของขวัญ/กระเช้าในช่วงเทศกาลและโอกาสอื่นใดให้ส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรและสื่อออนไลน์แทน ประจำปี 2565
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรม โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 300 คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรม โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 300 คน ../add_file/เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ดำเนินจัดกิจกรรม โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2565 โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 300 คน
ชื่อไฟล์ : โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย นายอำเภอเขาวง มอบหมายปลัดอำเภอ นายกกฤษณะ จันปุ่น ปลัดอำเภอ นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมุค้มใหม่ นายพรชัย ศิลาแยง ผู้อำนวยกสนโรงเรียนบ้านโพนสวาง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง และประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน ๓ หมู่บ้าน หมู่ ๖ หมู่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๒ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแผนดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย นายอำเภอเขาวง มอบหมายปลัดอำเภอ นายกกฤษณะ จันปุ่น ปลัดอำเภอ นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมุค้มใหม่ นายพรชัย ศิลาแยง ผู้อำนวยกสนโรงเรียนบ้านโพนสวาง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง และประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน ๓ หมู่บ้าน หมู่ ๖ หมู่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๒ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแผนดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ ../add_file/โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย นายอำเภอเขาวง มอบหมายปลัดอำเภอ นายกกฤษณะ จันปุ่น ปลัดอำเภอ นายคูณสุข ศรีภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิมุค้มใหม่ นายพรชัย ศิลาแยง ผู้อำนวยกสนโรงเรียนบ้านโพนสวาง ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนสวาง และประชาชนในเขตพื้นที่จำนวน ๓ หมู่บ้าน หมู่ ๖ หมู่ ๗ และ หมู่ที่ ๑๒ เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการแผนดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับของการดำเนินโครงการ เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนรวมในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนและเพื่อประชาชนเป็นสำคัญ
ชื่อไฟล์ : โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๐ คน file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๐ คน ../add_file/โครงการกุดสิมคุ้มใหม่ร่วมใจ ลดขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือน ของเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการอบรม ให้ความรู้ เรื่อง การกำจัดขยะเปียก ด้วยวิธีการขุดหลุม โดยใช้วัสดุที่ปิดฝามิดชิด ในพื้นที่ชุมชนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ในระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน ๓๐๐ คน
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ../add_file/รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ชื่อไฟล์ : รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) ../add_file/รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน)
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 มกราคม 2566 ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างภารกิจและลูกจ้าง เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ มีนโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล NO GIFT POLICY ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 6 มกราคม 2566
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097 ../add_file/เรื่อง การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท วันเดอร์ วิลล์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมายาวนานถึง 14 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย เรามีความชำนาญในเรื่องของ “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” ได้ให้คำปรึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแก่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและทำให้องค์กรเหล่านั้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับขยะได้ในที่สุด เป็นจำนวนมากกว่า 440 แห่ง ได้แก่ ทต. อบต. อุทยานประวัติศาสตร์ โรงเรียน โรงพยาบาล วัด ตลาด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน สถานประกอบการ ศูนย์การค้า ศูนย์ผู้อพยพ ฯลฯ หากพื้นที่ของท่านยังมีปัญหาในการจัดเก็บ การขนย้าย การหาพื้นที่ฝังกลบ การกำจัดขยะในขั้นตอนสุดท้าย ที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น การเผากลางแจ้ง ตลอดจนการฝังกลบที่ไม่ถูกสุขอนามัย และท่านต้องการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ของท่านเองให้สำเร็จอย่างถูกต้อง ด้วยศักยภาพและความร่วมมือของผู้คนในพื้นที่ของท่านเอง กรุณาติดต่อกับเราโดยตรง ที่ 1. กระผม นายสุวิชา นนทสุวรรณ โทร 081-566-7097 หรือ 2. นายนิธิพิชญ์ นนทสุวรรณ โทร 080-612-8263 ทั้งนี้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จใน “การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิด” โดยทันที กรุณาเข้าชมได้ที่ www.wonderwill.co.th ครับ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนแนวความคิดกับท่านและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง “การจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และประสบความสำเร็จร่วมกันในที่สุด กระผมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง มาในโอกาสนี้ด้วยครับ ขอแสดงความนับถือ สุวิชา นนทสุวรรณ 081-566-7097
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายพระเมตตา ทรงมีปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป 2. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ 3. คลิปวีดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง 4. คลิปวีดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน 5.คลิปวีดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายพระเมตตา ทรงมีปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป 2. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ 3. คลิปวีดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง 4. คลิปวีดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน 5.คลิปวีดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง ../add_file/ด้วยเทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้คณะกรรมการการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตอนสายพระเมตตา ทรงมีปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป 2. สารคดีศูนย์พักพิงสัตว์เลี้ยงไร้บ้าน นครชัยบุรินทร์ 3. คลิปวีดีโอการรับสุนัขไร้บ้านเข้าสู่ศูนย์พักพิง 4. คลิปวีดีโอวิธีการเปลี่ยนสุนัขไร้บ้านให้เป็นสุนัขบ้าน 5.คลิปวีดีโออยากรับน้องไปเลี้ยง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ../add_file/จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเนื่องจากอุทกภัย ภายในตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : ด้วยอำเถอเขาวงได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกองข้าว)และงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาวง file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ด้วยอำเถอเขาวงได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกองข้าว)และงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาวง ../add_file/ด้วยอำเถอเขาวงได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญคูณลาน (บุญกองข้าว)และงานเทศกาลข้าวเหนียวเขาวง ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเขาวง
ชื่อไฟล์ : สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้รายงานเหตุการณ์ กรณีตรวจพบการเลียนแบบหน้าเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้คําแนะนําในการดําเนินการกรณี ดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ช่องทางการติดต่อศูนย์ดํารงธรรมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้รายงานเหตุการณ์ กรณีตรวจพบการเลียนแบบหน้าเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้คําแนะนําในการดําเนินการกรณี ดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ช่องทางการติดต่อศูนย์ดํารงธรรมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ ../add_file/ สํานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้รายงานเหตุการณ์ กรณีตรวจพบการเลียนแบบหน้าเว็บไซต์ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการกํากับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานภัยคุกคามทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้คําแนะนําในการดําเนินการกรณี ดังกล่าว เพื่อสร้างการรับรู้ช่องทางการติดต่อศูนย์ดํารงธรรมที่ถูกต้อง ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/
ชื่อไฟล์ : file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้ ชื่อไฟล์: ../add_file/